Design för nödlägen

Skog från ovan

ACRE Skogstjänst arbetar med träd- och naturvård, fällning och trädgård för privatpersoner, företag och offentlig verksamhet.

Tydlighet och trygghet

Medarbetarnas arbetsmiljö är enormt viktig för ACRE. Skillnaden mot många andra arbetsplatser är att platsen och förutsättningarna för arbetsmiljön är så föränderlig. Medarbetarna befinner sig ofta i skogen eller andra miljöer där hjälp och information kan vara långt bort. De är sällan många dagar på samma ställe. Om ett nödläge uppstår måste informationen för hur man ska agera alltid finnas nära till hands.

Fokus i arbetet med en nödlägesplan i mobilformat har varit tydlighet. Vi har skapat en plan med relevant information och tydliga instruktioner som är enkla att hitta och följa.

I linje med det, enkla texter i ett lättläst typsnitt och tydliga illustrationer skapar en plan som är intuitiv. En dokumentation av det här slaget ska kunna användas av människor som befinner sig i väldigt pressade situationer.

”Det här är en av de få tillfällen där jag anser att man bör gå ifrån en grafisk manual och fokusera på läsbarhet och tydlighet.”

Annika Modigh
Art director

Illustrationer, Ella Frödin | Bridget/Acre

Anpassade illustrationer

Vi tog fram nya illustrationer i ett manér som passar in tillsammans med bekanta bilder inom första hjälpen och HLR, unika för kunden men utan att kännas ”brandade”. Illustration är en kompetens vi har inhouse och fler case är exempelvis illustrerade manualer till vår kund Zipforce och unika symboler för Redpill Linpro: