Balanserad energi i Flexpowers grafiska profil

Flexpower erbjuder energilager för företag och industri. En lösning som ger industrier och företag stabilitet i både energitillförsel och i ekonomisk planering. Batterilösningar främjar också utvecklingen av förnybar energi.
Bridget har tagit fram en ny varumärkesplattform för Flexpower.

Logotypen

När vi tog fram logotypen för Flexpower tog vi fasta på deras värdeord; visionära, pålitliga och hållbara.
Vi ville att logotypen skulle sticka ut i branschen men samtidigt kännas pålitlig.

Logotypen består av en symbol och en textdel.
Symbolen för tankarna till en kurva och kommer från Flexpowers affärsidé; att balansera energi.
O:et i textdelen påminner om symbolen för laddning.

Den stående logotypen är den primära och den liggande är den sekundära.

Logotypen finns i två färger; gul och blå. Den finns också i svart och vitt.


Färger

Flexpowers färgpalett sträcker sig från en pigg och energisk gul till dova naturliga blå nyanser.
Den gula färgen symboliserar energi och fungerar som ett utropstecken.
De blå färgerna för tankarna till vind och vatten.


Bildspråk

Bildspråket är positivt och hoppfullt utan att bli tillgjort. Här varvas nordiska miljöer med bilder från relevanta situationer.