Webb och logotyp för Svenska kvalitets­ställningar

Svenska kvalitetsställningar

Svenska kvalitetsställningar levererar en trygg arbetsmiljö med säkra och funktionella byggnadsställningar. Det handlar om viktiga arbetsplatser för alla typer av hantverkare och privatpersoner. En välbyggd ställning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett gott slutresultat hos entreprenörer, byggbolag och fastighetsägare.

Allt börjar och slutar med en ställning.

Logotyp

Vi har skapat en logotyp med en enkel men tydlig symbol – en ställningskonstruktion med gitterräcken. Konstruktioner med fackverk är hållfasta och stabila trots låg vikt. Egenskaper som är viktiga för ett ställningsbygge, men som också signalerar värden som särskilt kännetecknar Svenska kvalitetsställningar. Beprövad teknik, fokus på hållbarhet och flexibilitet i lösningar.

Logotypen finns i flera färgställningar och utföranden för att passa olika sammanhang och applikationer.

Webb och profilmaterial

Vi har designat, utvecklat och tagit fram innehåll till en enkel webbsida som presenterar och särskiljer företaget.

Hemsidan är snabb att ladda även på mobiler, och lätt för sökmotorer att indexera. Hemsidans innehåll distribueras på ett content delivery network, vilket ytterligare snabbar upp upplevelsen. All kommunikation sker över HTTPS tack vare uppdaterade TLS-certifikat.

www.svenskakvalitetsställningar.se

Färger och profil

Ställningsföretag märker sina ställningar med en eller flera färger för att hålla reda på vems utrustningen är. Material från flera leverantörer kan figurera på samma byggplats, så det är ett måste att ha ett enkelt system för att stuva material på rätt lastbil vid nedmontering.

I samråd med Svenska kvalitetsställningar tog vi fram färgkoder som inte används av någon annan med liknande utrustning. Kopplingen till Sverige är given men färgmässigt är den relativt subtil.