Ny webb och grafisk profil för Recreatio

Recreatio har gott om kunder och uppdrag, men saknar en stark webbnärvaro. Den nya hemsidan fungerar som verifikation och lyfter det professionella uttrycket. Frihet, tillit och glädje är värden som präglar Recreatio och de återspeglas också i den grafiska profilen.

Om Recreatio

Johan Norrfjärd, som driver Recreatio, har lång erfarenhet av att hjälpa företag med ledarskap, rekrytering och kunskapsutveckling. Recreatios affärsidé och Johans intressen samverkar i synen på människa, natur och aktivitet. Parallellt med Recreatios verksamhet tar Johan dessutom fram ett koncept för ledarskapsretreat i friluftsmiljö.

"Tack för att ni har förstått mig, hjälpt mig vidare och gjort något riktigt snyggt av det!"

Johan Norrfjärd

Logotyp

Vi har tagit fram riktlinjer och placeringsregler för logotypen.

Vi har skapat en grafisk profil som speglar Johans passion för naturen

Färgpalett

Vi har tagit fram en färgskala hämtad från den svenska naturen. Dova toner i blått tagna från urskog, fjälltoppar och vattendrag.

Typsnitt och typografi

Typsnittet Montserrat har en tydlighet och en tyngd och är samtidigt mjukt och lättläst. Det är en Google Font som har en Open Font License, vilket innebär att det är fritt för användning. Typsnittet fungerar på webb såväl som i tryck.
Montserrat finns i 18 varianter men vi använder i huvudsak 6 varianter.

Bildmanér

För Recreatio betyder natur och frihet mycket. Med detta i åtanke använder vi oss av vackra autentiska naturbilder. Det bör finnas tyngd och ärlighet i bilderna och vi vill undvika klichéartade och allt för tillrättalagda bilder.