Webb och illustrationer för Econ

Econ

Econ förser industrier och transportsektorn med bränsle. Genom att lagra sol- och vindenergi som vätgas minimeras energispillet, och den gröna energin kan tas tillvara.
Econ har ett komplext erbjudande och en ambitiös vision. De ville komma ifrån fokuset på tankningsstationer för transportsektorn som lyftes fram på den gamla hemsidan. Istället fokuserade vi på syftet med Econs verksamhet och förklarade erbjudandet med hjälp av illustrationer.

Symboler

Vi gjorde nya, unika symboler och illustrationer till Econ. De används för att visualisera och tydliggöra Econs erbjudande. Besökaren förstår omedelbart att det är en process som innebär flera steg, och får en uppfattning om vad stegen innebär.  
Symbolerna är lätta att identifiera och gör att man direkt får en uppfattning om vad stegen innebär.

Illustrationer

Illustrationerna och symbolerna speglar varandra. De har samma motiv men illustrationerna har ett djupare perspektiv och är mer detaljerade. Det skapar variation men ändå igenkänning hos besökaren och ger hemsidan mer personlighet.