Seably: E-learning­material för sjöfartspersonal

Seably erbjuder snabba, smarta och snygga onlinekurser (som kan sparas offline för användning off-grid) till företag inom sjöfartsindustrin. Onlinekurserna kan innefatta allt ifrån lasthantering och miljöarbete till mänskligt beteende, livsstil och hälsa. Med kurserna kan besättningspersonalen fortbildas till havs och upprätthålla en trygg och trivsam arbetsplats.

Seably erbjuder personer som jobbar till sjöss en pedagogisk och lättanvänd plattform för att fortbilda sig. Istället för att behöva gå i land och sitta i ett fysiskt klassrum på bestämda tider, kan besättningen istället gå kursen när de arbetar ombord. Vi på Bridget skapar kursmaterial som Seably vet att det finns behov av – och som krävs för att få arbeta till sjöss.

Det är här vi kommer in i bilden. Självstudier och onlinekurser ställer extra höga krav på relevans, effektivitet och pedagogisk nivå.

Vi skapar, översätter eller uppdaterar utbildningsinnehåll med utgångspunkt i styrdokument/föreskrifter, branschens behov, uppdaterade krav och kundönskemål. Vi kombinerar skrivet eller inspelat innehåll med förklarande illustrationer, animationer, grafik och anpassade bilder.