Vi tror på en bra matchning mellan oss och våra kunder. Ta gärna del av hur vi tänker kring nya kunder – gillar du det du läser har vi goda förutsättningar för ett produktivt samarbete.

Vi vill ha ett mål. När kunder kommer till oss utan att ha ett formulerat mål behöver vi få hjälpa till att formulera problemet, hitta lösningar och ta fram mätpunkter. Ju tydligare målbilden är, desto lättare har vi att komma igång med förändringen.


Vi hjälper inte vem som helst. Alla gillar en utmaning, även vi. Men det händer att vi tackar nej till samarbeten. Vi vill tro på både det ni gör och på vårt samarbete. Tror vi inte att vi kan göra skillnad kommer vi inte ta oss an arbetet. Våra kunder jobbar med oss just för att de får vårt fokus och vår hängivelse.


Vi vill ha förväntningar och engagemang. Vi vill att ni utser en ansvarig för projektet eller samarbetet. Ett ansvar som ger mandat samla åsikter internt, att fatta beslut och att ge feedback. Vi har stor respekt för hur beslut fattas och implementeras, därför tror vi på direktkommunikation med rätt personer framför många turer via ombud.


Vi vill ha en budget. Det kan låta självklart, men vi vill också att ni har en budget för marknad och kommunikation. Vi tittar gärna på lösningar för olika plånböcker, men vi vet att det vi gör blir allra bäst om vi båda tror på samarbetet, processen och på lösningarna.


Olika engagemangs­former

Retainer eller tidbank. Vi enas på förhand om en mängd timmar eller resurser ni kan avropa under en viss tid. Det kan handla om ett antal timmar per månad, en mängd texter eller produktioner över en viss tid eller liknande. Att vi gör upp på förhand innebär att vi kan planera våra resurser så att vi kan hjälpa er på bästa sätt. Om era behov ökar över tid eller temporärt (en mässa, en föräldraledighet hos er, eller liknande) kan vi justera upp eller ner.

Löpande arbete. Flexibelt och det snabbaste sättet att komma igång. Vi är noga med att ni ska ha kontroll över era kostnader och det finns flera sätt att ha kontinuerlig styrning. Vi arbetar ofta med ”sprintar” och avstämningar där vi summerar använd tid/resurs under för bestämd period och planerar för nästa.

Estimat eller tidsuppskattning. På konkreta förfrågningar räknar vi fram en offert och håller oss sedan till det estimatet. Om förutsättningarna ändras markant efterhand kan estimatet behöva justeras uppåt eller nedåt. Sådant görs alltid i samråd med er och vi kan ta fram olika lösningsförslag.

CMO as a service. Ett alternativ för samarbete för sig eller i kombination med sätten ovan är att ta in oss som marknadskompetens. I sådana samarbeten sitter vi med vid regelbundna relevanta möten i ledningsgrupp eller med marknad/sälj och planerar arbetet tillsammans med er.

Retainer eller tidbank. Vi enas på förhand om en mängd timmar eller resurser ni kan avropa under en viss tid. Det kan handla om ett antal timmar per månad, en mängd texter eller produktioner över en viss tid eller liknande. Att vi gör upp på förhand innebär att vi kan planera våra resurser så att vi kan hjälpa er på bästa sätt. Om era behov ökar över tid eller temporärt (en mässa, en föräldraledighet hos er, eller liknande) kan vi justera upp eller ner.

Löpande arbete. Flexibelt och det snabbaste sättet att komma igång. Vi är noga med att ni ska ha kontroll över era kostnader och det finns flera sätt att ha kontinuerlig styrning. Vi arbetar ofta med ”sprintar” och avstämningar där vi summerar använd tid/resurs under för bestämd period och planerar för nästa.

Estimat eller tidsuppskattning. På konkreta förfrågningar räknar vi fram en offert och håller oss sedan till det estimatet. Om förutsättningarna ändras markant efterhand kan estimatet behöva justeras uppåt eller nedåt. Sådant görs alltid i samråd med er och vi kan ta fram olika lösningsförslag.

CMO as a service. Ett alternativ för samarbete för sig eller i kombination med sätten ovan är att ta in oss som marknadskompetens. I sådana samarbeten sitter vi med vid regelbundna relevanta möten i ledningsgrupp eller med marknad/sälj och planerar arbetet tillsammans med er.

Kommunikation ska vara ärlig, rak, och enkel att förstå. Inga krystade krusiduller, inga rosetter på sophögar. Avkrångla det tillkrånglade.

Samtidigt har flera av våra bästa, roligaste och mest lyckade arbeten börjat med att kunder sagt ”Det här är väldigt komplext och säkert inte lika spännande som era andra projekt, men…”

Maria Petersson Jonsson