Infografik och explainervideo för innovations­företaget Bayn Europe

Benny utanför sin glassfabrik

Infografik och explainervideo

För Bayn Europe har vi tagit fram, illustrerat och animerat infografik för deras produkt sötade fibrer. Bayn är en kund som vi arbetar med på uppdrag av våra vänner på KNTNT.

Infographics är visuella representationer av information, data och kunskap, som ofta presenteras i form av diagram, grafer eller bilder för att göra komplex information lättförståelig och tydlig.

Wikipedia

Infografik,

Klicka för en större version