Innerstaden – Göteborgs hjärta

Innerstaden Göteborg är en centrumorganisation och ett medlemsnätverk för verksamheter i Göteborgs stadskärna. Tillsammans med medlemmarna arbetar Innerstaden för att skapa och förstärka levande, lockande och mysiga kvarter där både göteborgare och besökare vill strosa, handla, uppleva och bo.

Synliggöra nytta och värde

Innerstadens styrka är engagerade medlemmar. För att visa hur relevant organisationen är för potentiella medlemmar behöver medarbetarna ha en gemensam verktygslåda för kommunikation.

Vi har hjälpt Innerstaden i Göteborg att tydliggöra erbjudande och budskap för att öka kännedomen om organisationen och nå ut till ännu fler potentiella medlemmar.

Trygghet och tydlighet

Många göteborgare ser och uppskattar det stora hjärtat i Brunnsparken och vinterbelysningen i centrum.

Trivseln i centrum är en viktig del av Innerstadens verksamhet, men de gör så mycket mer. Förutom utbildningar, nätverksträffar och trygghetsskapande projekt arbetar Innerstaden Göteborg också tillsammans med stadens beslutsfattare i stora som små frågor – en av många arenor som organisationen skapar för medlemmarna att påverka områdets utveckling i.

”Vi är Göteborgs hjärta. Innerstaden är en centrumorganisation med mer än 500 verksamheter som verkar för en trygg, inbjudande och pulserande innerstad. Genom gemensamma satsningar och nätverkande formar vi den stadskärna vi vill ha: En plats full av liv – nu och framåt.”

Göteborgs hjärta

Huvudbudskapet – Göteborgs hjärta – är vägledande för övrig målgruppsanpassad kommunikation.

Visuell identitet

Huvudbudskapet förstärks ytterligare i den visuella identiteten. Logotypen kompletteras med ett mönster som också fungerar som en tydlig grafisk avsändare.

"Vi är väldigt nöjda med det goda samarbetet. Bridget fångade snabbt upp kärnan i uppdraget och vi är glada att det resulterade i en kommunikationsplattform som lyfter hjärtat i Göteborg och i vår verksamhet."


Lena Dalerup, vd för Innerstaden

Vanligt i den här typen av uppdrag

  • Identifiera och prioritera bland målgrupper
  • Tonalitet och kanalstrategi
  • Erbjudande och budskap
  • Ta fram eller bearbeta visuell identitet
  • Grafiskt material, mönster och mallar