Mässmonter och marknadsföring för Kuusakoski Recycling

Kuusakoski Recycling är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och en internationell expert inom området.

De vände sig till oss på Bridget för att få hjälp med kommunikation och monterdesign inför Elmia Subcontractor 2023.

Monterdesign och budskap

Vi tog fram en enkel och tydlig monterdesign med den blå färgen som grund. I centrum stod ett kärl för återbruk av it-utrustning. Besökare kunde deponera sin gamla utrustning på ett datasäkert och resurseffektivt sätt, och samtidigt tävla om en återbrukad iPad.

Budskapet, ”Vi cirkulerar råvaran – inte hemligheterna”, sätter fingret på utmaningarna inom återbruk och återvinning av teknisk och informationsbärande utrustning, utmaningar som Kuusakoski löser med sina tjänster.

Film och folder

Vi tog fram en film anpassad för mässan som visar hur Kuusakoski arbetar med återvinning inom olika områden.

Vi gjorde också en folder som visar upp och presenterar verksamheten.

Sociala medier

Vi tog fram budskap, material och distributionsplan för sociala medier i anslutning till mässan.


Tips för dig som ska vara med på mässa

  • En monter med tydligt fokus är mer effektivt än att försöka berätta allt på några få kvadratmeter.
  • Kommunicera högt upp! Se till att ha ett budskap som syns på håll.
  • Ha gärna en aktivitet som lockar besökare till montern.
  • Var aktiv under mässan, fokusera på att skapa kontakter.
  • Glöm inte att berätta att ni är där på sociala medier. Både inför, under och efter mässan.