Vässat varumärke – med sikte på världen

Berlex arbetar med vägavstängningar och säkerhet för vägarbetare och trafikanter, och utvecklar och förser marknaden med produkter inom området.

De vände sig till oss på Bridget för att få hjälp att ta varumärket till nästa steg.

Visa musklerna

Berlex ska ta klivet ut på en global marknad och behöver visa för världen att de redan är en etablerad och pålitlig samarbetspartner och leverantör.

Vi började med en översyn av befintlig kommunikation och tog därefter fram förslag på uppdateringar.

Förmedla värderingar i bild

När vi definierade Berlex bildspråk tog vi avstamp i kärnvärdena:

Trygga, öppna, nyfikna

Grafik och layout

För att binda samman uttrycket tog vi fram ett antal grafiska element som komplement till den etablerade globen. Vi tog fram ett visuellt rutnät att ha som stöd för layout, det fungerar även som ett raster och påminner om ett kartnät. Gröna plattor knyter an till logotypen och Berlex grafiska profil.

En visuell identitet med gott självförtroende

Vi är stolta att ha fått hjälpa till att vässa Berlex identitet och bereda vägen för en global lansering av produkter inom säkerhet för vägarbetare och trafikanter.

”Fantastiskt spännande att se vår visuella identitet ta form. Vi är mer än nöjda med samarbetet med Bridget!”

Madeleine Almén,
marknadsansvarig Berlex