Webb för Flexpower

Flexpower erbjuder energilager för företag och industri. En lösning som ger industrier och företag stabilitet i både energitillförsel och i ekonomisk planering. Batterilösningar främjar också utvecklingen av förnybar energi.

Efter att ha tagit fram en ny varumärkesplattform hemsida för Flexpower har vi också designat deras nya webb. Precis som den grafiska identiteten så känns Flexpowers webb luftig och modern.
Kommunikationen är tydlig och det är lätt att hitta det man söker.