Kan er finansiella kommunikation vara annat än tabeller, siffror och prognoser? Som torrfoder (innehållsrikt – men torrt!) för redovisningsekonomer, diariet på Bolagsverket eller enstaka pålästa investerare?

Ja. Verkligen ja!

Årsredovisningar kan – och borde i högre utsträckning – faktisk vara en viktig del av den varumärkesbyggande kommunikationen. Anledningarna är flera, låt oss börja med den självklara:

De ska ändå göras.

Årsredovisningar, rapporter och kommunikéer är dokument ni ändå måste producera. Och inte bara producera, utan även cirkulera, revidera och distribuera. Varför inte ta chansen att stärka och bygga varumärket i alla dessa steg? En varumärkesmanual kan bara drömma om det antal ögon, händer, uppdateringar och bläddringar en årsredovisning får. Därför bör årsredovisningen inte försaka chansen att kommunicera de värden ni i andra kommunikationsinsatser laddar ert varumärke med.

Låter du revisorn marknadsföra din lägenhet?

Vi hjälper både noterade och onoterade bolag med varumärkesbyggande i årsredovisningar och rapporter. Konkret handlar det om att vi skriver eller bearbetar texter så att de hjälper till att förklara hur ni skapar värde åt ägare, investerare och andra. Texter som slår an och följer er tonalitet. Vi hjälper också till med struktur och genomarbetning och inte minst korrekturläsning.

Vidare lyfter och utvecklar vi designen utifrån era grafiska manualer (vi tar även fram sådana, samt utvecklar och lyfter befintliga vid behov). Vi följer upp att tidsplanen håller och att faktagranskning görs.

Rätt sammansatt har din årsredovisning nämligen potential att inte bara redovisa föregående års resultat, utan också att förmedla och stärka er identitet och vara en del av det som särskiljer er från mängden. En viktig pusselbit i att stärka de budskap ni arbetar med i andra kanaler.

Ta hjälp av Bridget så får du:

  • Professionell och idéstark språkbearbetning samt översättning
  • Expertkunskaper inom grafisk design och informationsgrafik
  • Finansiella dokument som blir en integrerad del av ert varumärkesarbete

Vi har all respekt för det som är komplext, men det som är komplext måste inte alltid göras svårt att förstå.

Kan vi hjälpa dig? Kontakta oss här:

brdgt-contact