Hållbarhet blir en alltmer integrerad del av både verksamheter och dess kommunikation. Det handlar inte om en kortsiktig reklamtrend, utan om en samhällsförändring som har fått allt fler företag att implementera hållbarhet i kärnverksamheten. Telia bekämpar nätmobbning, IKEA bygger bostäder för flyktingar och på ICA får du mer rabatt ju mer du rör på dig.

Vi på Bridget hade nyligen möjligheten att lyssna på och träffa entreprenörer under regionsfinalen för Venture Cup Väst. En plats där många eldsjälar samlas för att pitcha idéer inför investerare och publik. Innovationerna innefattade allt från en tvättmaskin som återanvände vatten till en digital lösning som skulle minska matsvinnet. Trots variationen av idéer fanns det en gemensam nämnare – hållbar utveckling. Deras idéer syftar till att göra världen till en bättre plats.

Hållbarhets­kommunikation

Dagens konsumenter efterfrågar produkter som uppfyller höga hållbarhetskrav, och de är villiga att betala mer för sådana produkter. Det leder till nya utmaningar för traditionella företag. Plötsligt dyker det upp en aktör på vitvaru­marknaden med en tvättmaskin som återanvänder vatten. De företag som tidigare bara fokuserat på att tillverka en bra tvättmaskin, tänka om. Hur ska vi arbeta med hållbarhet?

Tidigare var det vanligt att verksamheter bedrev kortsiktiga kampanjer inom hållbarhet.  De kunde tillexempel kommunicera ut att de skänkte pengar till välgörenhet, och försökte på så sätt tvätta sitt varumärke. Men hållbarhet handlar inte bara om marknads­kommunikation. Det börjar med en genuin vision och handling. Utan trovärdighet skapas det varken värde för samhället eller varumärket.

Det är först när värderingarna genom­syrar allt som görs, som det skapar en konkurrensfördel.

Kom igång med hållbarhets­­kommunikationen

Rädsla för att sticka ut hakan för mycket gör att många företag har svårt att komma igång med eller satsa på att kommunicera sina hållbarhets­satsningar. Här är tre tips på hur ni kan påbörja arbetet.

Varför finns ni?

Börja med att definiera varför ert företag finns och vad ni kan bidra med. Utgå från hur ni kan skapa ett mer hållbart samhälle och bygg en långsiktig strategiplan för detta. De företag som knyter affärsidén till en viktig samhällsfråga och som integrerar hållbarhetsarbetet med kärnverksamheten bygger ett starkt varumärke. Där vill morgondagens kunder handla. Där vill framtidens talanger arbeta.

Berätta om vad ni gör

Använd bloggen och sociala medier för att nå ut med budskapet. När företag börjar berätta om vad de gör, tenderar hållbarhets­arbetet att förbättras. Ganska snart blir det svårt att göra saker som man inte vill berätta om, och därifrån integreras hållbarhets­arbetet gradvis. Det skapas en intern stolthet och medarbetare blir engagerade och genererar nya idéer kring hur ni kan arbeta med hållbarhet i framtiden.

Starka berättelser som inspirerar och förklarar stärker varumärket. Alla vill arbeta på ett företag som gör världen bättre. På så sätt driver kommunikation utvecklingen framåt.

Öka medvetenheten hos kunder

En förutsättning för att kommunicera hållbarhet är att ni faktiskt försöker lösa ett samhällsproblem. Det kan tillexempel vara diskriminering, mobbing eller fattigdom. Använd era kanaler för att utbilda och belysa problemet. Visa statistik och öka medvetandet hos kunder och medarbetare så de förstår varför det är viktigt att ta itu med problemet.

Sätt riktningen, var ärlig och våga ta små steg i början. Vänta inte med att kommunicera tills ni är helt nöjda och hållbara. Det viktiga är att ni kommer igång och är öppna med att det är en resa.