Jo, men UX handlar om att skapa produkter som dina kunder älskar att använda. Det kan vara allt från appar till brödrostar. Visst kan en snygg brödrost vara tillfredsställande men så länge den inte rostar ditt bröd fyller den inte funktionen den är till för. Hur skapar du användarvänliga produkter som användarna faktiskt kommer använda? Häng med så förklarar vi mer!

UX kommer från engelskans User eXperience och står för användarupplevelse. Ordet användarupplevelse lyfter fram det allra viktigaste i ett UX-arbete; användaren och dess upplevelse av produkten.

Användaren

Jaha, och vem är användaren? När du använder Facebook har du troligen en helt annan upplevelse av appen än vad din gamla moster har. Varför då? Ni har olika bakgrund, olika vana vid att använda sociala medier, olika mobiler osv. Därför behöver teamet bakom Facebook skapa en app som är användarvänlig och kul både för dig – och för din moster. Det är viktigt att hitta gemensamma nämnare för olika sorters användare och anpassa produkten efter deras olika behov.

Upplevelsen

Själva upplevelsen av en produkt är styrt av användarens känslor och behov. Oavsett var en produkt finns, vad den gör eller vem som använder den måste du alltid förutspå upplevelsen du vill erbjuda.

Föreställ dig att du sitter i rullstol och ska åka bussen till jobbet. Du behöver såklart komma ombord med din rullstol (det är ditt behov som användare) men hur?
Jo, när bussen kommer sänks den ned och du kan ta dig in i bussen på ett smidigt och enkelt sätt. Just den här funktionen är oväsentlig för andra personer som åker buss, men är avgörande för dig som sitter i rullstol och din upplevelse av att åka buss. Det är dessutom en funktion som är positiv för alla resenärer. När bussen sänks ner blir det enklare för alla att komma ombord. Bra UX för alla.

UX-processen

Jaha, men hur går UX-arbetet till? Här nedan kommer en kort sammanfattning på hur vi valt att presentera UX-processen:

Strategi och mål

Vad har du för vision kring din produkt eller tjänst? För att ta reda på det görs exempelvis intervjuer hos dig som produktägare och andra anställda på ditt företag som arbetar med produkten.

Vem designar vi för?

När vi fått veta ditt företags vision är det dags att fokusera på dina användare. Vilka kommer använda din produkt? Vad har de här användarna för olika behov? Det här kartläggs exempelvis genom intervjuer, workshops, enkäter och datainsamling.
Under den här fasen går vi också igenom hur dina konkurrenters produkter kan se ut i jämförelse med din för att se vilka likheter och skillnader som finns.

Design

Efter undersökning av användarna är det dags för designfasen. För att få en ungefärlig bild hur slutprodukten kan komma att se ut görs skisser av produkten. Skisserna kan exempelvis vara wireframes eller mockups.

Testning

Genom att göra tester av produkten säkerställs det att den fungerar som den ska. I det här steget analyserar vi om användaren upptäcker några hinder vid användning av produkten och om det i sin tur finns lösningar på dem.

Iteration

Iteration betyder upprepning och upprepas måste även designprocessen. En produkt kan hela tiden förbättras, därför måste designprocessen upprepas för att uppnå bästa resultat hos produkten.

 

Har en UX-process något slut? Kortfattat nej. Bra UX är uppnått när en produkt kan användas utan några hinder och frustrationer. Men en produkt kan hela tiden förbättras för att användaren ska vara nöjd och fortsätta att använda den. För hur skulle det se ut om Facebooks team slutar utveckla sin app? Troligtvis skulle både du och din moster hitta en annan app som uppfyller era behov bättre eftersom ni också utvecklas i användandet av appen. Både produkten och användaren måste därför samspela i symbios. Precis som marmeladen till din toast.