Nätneutralitet, på engelska ’net neutrality’, har av och till varit en het fråga sedan USA:s kommunikationskommitté (FCC) beslutade att slopa sina krav på neutralitet 2019.

Precis som andra lagar och förordningar i USA har förändringen ett namn, och namnet i sig kan som alltid vara mer eller mindre informationsrikt eller värdeladdat. Freedom of information act är relativt rättframt namngiven, medan Patriot Act och Women’s Health and Human Life Protection Act är lite mer nomenklaturiskt nyspråkliga, om man får utrycka sig så i detta forum.

Vad handlar då nätneutralitet om? Det är inte själva nätets neutralitet eller ens innehållet som sådant på nätet det här handlar om, vilket man kanske skulle kunna tro. Det handlar istället om hur operatörerna, de som tillhandahåller våra vägar till och nätet, och om de ska vara neutrala i relation till sändare, mottagare och innehåll eller inte.

Spelar roll

När PTS (Post- och telestyrelsen) definierar begreppet nätneutralitet låter det så här:

Begreppet nätneutralitet bygger på principen att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Nätneutralitet omfattar också transparensaspekter avseende bl.a. operatörernas trafikhantering och avtal gentemot slutkunder.

Men vad betyder det för oss vanliga internetanvändare? Låt oss ta några exempel.

Särbehandling av innehåll och leverantörer

Med avskaffad eller uppluckrad nätneutralitet tillåts operatörer inom internettrafik (läs bredbands- och mobildataleverantörer) främja innehåll eller tjänster som levereras av dem själva eller av partners framför andra.

De kan också välja att premiera kapitalstarka intressen och missgynna etablissemangskritiska sådana. Detta kan de göra på flera olika sätt. En operatör kan, som Telia och Tre prövats för, att helt enkelt ta mindre eller inget betalt för trafiken till och från vissa tjänster (sociala medier, Spotify eller annan utvald streamingtjänst exempelvis). Tjänster eller specifikt innehåll kan också ges högre eller lägre hastigheter. På så vis påverkas användarnas upplevelse och val. Facebook/Meta köpte ”konkurrenten” Instagram och skaffade sig större marknadsandel, ett annat sätt att snedfördela marknaden skull kunna vara att köpa eller påverka större operatörer att strypa hastigheten till konkurrerande sociala medier.

”Internet” är upprört

En inblick i hur långtgående effekter ett avskaffande av nätneutralitet kan få står att finna i den amerikanska CDN-aktören* Cloudflares föreslagna straffåtgärder mot FCC och dess ordförande Ajit Pai.

”Det enklaste vore förmodligen att sänka hastigheten på alla förfrågningar från FCC:s ip-nummer”

Slagfärdigt kommunicerat, men samtidigt skrämmande åtgärder i händerna på andra än ”the good guys”. Att Cloudflares grundare och VD Matthew Price uttalar sig om åtgärder mot FCC och Ajit Prai stammar ur en tweet från Techcrunchs redaktör Josh Constantine:

I IDG-artikeln som länkas ovan hänvisar man också till Redditanvändaren CyberneticFennecs än mer rättframma förslag:

Someone should figure out his (Ajit Prais, min anmärkning) morning commute and drive slowly in front of him with a bumper sticker that says ”Your current internet package does not support using the fast lane”

Vill man vara pessimistisk så innebär slopandet av nätneutralitet på sikt en ytterligare uppluckring av friheten på internet, och en ökad instängning och likriktning (jämför med exempelvis filterbubblor). Ännu ett steg mot att vara konsumenter på internet snarare än medborgare och producenter.

* CDN=content delivery network, ett sätt att sprida innehåll över internet så att det kan laddas ner från en server så nära användaren som möjligt istället för att hämtas från andra sidan jorden.