Dagligen används mängder med termer och förkortningar som många tar för givet att alla känner till.  Här hittar du 54 stycken. Visst kan det kännas övermäktigt, men det är ack så värdefullt att ha grym koll. Dessutom har vi förberett med pepp på vägen (och en bild på en söt hund).

Account based marketing
Account based marketing handlar om att rikta reklamen till verksamhetens största kunder, eller de kunder som har stört potential. Det används framförallt i B2B försäljning.

Alt.text
En konkret beskrivning av ett element, exempelvis i ett nyhetsbrev. Om mottagaren inte kan öppna bildfilen på sin enhet finns där en beskrivning av vad bildfilen faktiskt innehåller.

Ankartext

Ankartexten är den beskrivande klickbara texten i en länk.

Attribution
Mäter i vilken utsträckning varje kanal bidrar till konvertering. Detta kan vi bland annat se i Google analytics.

Augmented reality (AR)
Det är en förstärkt verklighet i realtid. Det görs exempelvis genom video, grafik eller ljud. Du kan stöta på AR på bland annat Google maps satellitbilder eller på en digital visning av ett hus.

A/B test
Vi använder A/B tester när vi vill forska om användarupplevelsen. Exempelvis om vi har en annons med två olika förslag på utformning och design och vill testa vilken av versionerna som är mest lönsam. Vi publicerar båda versionerna med samma förutsättningar för att efteråt analysera vilket av versionerna som presterat bäst.

Banner
Reklamannonser på webbplatser som innehåller text bild eller animation. Det kan vara både företag som annonserar på andra företags webbplatser men även företag som annonserar på sin egen webbplats.

Big data
Lagrad information som är för komplex för att lagras i ett mindre datorsystem

Bounce rate
Antalet användare som går ut från webbplatsen (eller enskild sida på webbplatsen) utan att interagera med den. Genom bounce rate kan vi exempelvis granska vilken sida på webbplatsen som presterar bäst. Samt ta fram eventuella åtgärder för sidor som presterar sämre.

Branded content
Innehåll från en annonsör på någon annans kanal eller plattform. Exempelvis Youtube eller i en digital nyhetsartikel.

Call to action (CTA)
En uppmaning till användaren att utföra någon typ av aktivitet eller interaktion. En CTA kan vara till exempel en läs mer-knapp, eller en köp-knapp.

Chatbot
Istället för att besökaren får kontakt med en kundservicemedarbetare, får besökaren kontakt med en chatbot. Chatboten har inprogrammerade svar och kan placeras på flera olika plattformar.

Cookie
En textfil som webbplatsen vill spara på besökarens dator för att analysera hur besökaren navigerar och använder webbplatsen. Besökaren måste godkänna webbplatsens användande av cookies. Ibland kan godkännandet leda till att besökaren får tillgång till fler funktioner på webbplatsen.

Content marketing
När vi publicerar värdefullt och relevant innehåll för den aktuella kanalen och segmentet. På svenska heter det innehållsmarknadsföring. Content är meningen ska attrahera och underhålla läsaren. Vi gör det för att bevara nuvarande kunder och locka till oss nya potentiella kunder.

Content strategi
Planeringen av vår innehållsmarknadsföring. För att  engagera och underhålla behöver innehållet vara kontinuerligt, ha variation och en röd tråd. Kontinuerligt mäter, analyserar och utvärderar vi marknadsaktiviteterna (innehållsmarknadsföringen) för att se vad som presterar bättre och vad som presterar sämre. För att i sin tur utveckla vår content strategi.

Hejarop från Floyd! Är du precis som oss, lika sällskapssjuka som en sällskapshund? Floyd är en Welsh corgi cardigan och Nadias hemmakontorshund. Han bidrar med kärlek, pepp och tar med Nadia på välförtjänta bensträckare under arbetspassen.

Datadriven marknadsföring
Ta ut information om kundbeteendet från lagrad data för att använda som underlag vid beslutsfattanden.

Dimension
De attribut vi kan mäta på webbplatsen, exempelvis besökarens enhet eller språk.

Displayannonsering
Digitala annonser som kan förekomma bland annat på webbplatser, i nyhetsartiklar, på sociala plattformar, på mobilspel med mera. Det kan förekomma på alla typer av enheter och innehålla bildannonser, responsiva annonser och videoannonser.

E-postmarknadsföring
Direktreklam via adresserad e-post, till exempel nyhetsbrev eller personliga annonser anpassade efter en besökares tidigare interaktion och intressen.

Gate content
När man ber kunden att lämna något för att få ta del av någonting annat som utbyte. Det kan exempelvis vara att webbplatsens besökare lämnar sin mejladress för att ta del av en manual. Det används ofta för att nå potentiella kunder.

Gamification
När ett företag skapar ett spel av sin produkt, tjänst eller verksamhet utan att det är avsett att vara det från början. Kunden blir erbjuden belöningar vid utförande av vissa konverteringar eller interaktioner. Det används oftast för att hålla kunden aktiv och lojal. Exempel på gamification är när du får poäng varje gång du handlar i en klädbutik och när du uppnår en viss poäng får du en bonuscheck.

Indexering
När en sida läggs till i sökmotorns index.

Influencer
En opinionsbildare. Någon med en större skara följare som har stor påverkan på följarnas intressen, val och livsstil.

Key performance indicator
Det är nyckeltal som vi sätter upp för att mäta olika typer av digitala prestationer.

Är du fortfarande kvar? Wow! Du är nu halvvägs igenom ordlistan. Du skryter väl om din tålmodighet och viljestyrka? Tillsammans tar vi oss i mål.

Landningssida
Sidan som besökaren landar på efter att ha klickat på en länk i till exempel en annons.

Lead
En potentiell kund

Marketing automation
Marketing automation handlar om att skapa en förståelse för målgruppens beteende genom datadriven information från olika statistikverktyg. I sin tur hjälper det oss att rikta marknadsföringen och anpassa kommunikationen efter specifika segments beteende och intresse. Oftast används metoden när vi vill uppnå en önskad konvertering.

Multikanal
När ett företag interagerar med kunder och potentiella kunder genom flera kanaler, både online och offline. Kanalerna hålls ofta separerade och fungerar enskilt, detta kan försvåra arbetet med att identifiera kundresan och kundbeteendet.

Metabeskrivning
Beskrivningen av en länk i sökresultatet, metabeskrivningen ligger under länkrubriken.

Mätvärde
Någonting som vi kan mäta på webbplatsen, ett mängdmått. Exempelvis det totala antalet sessioner, eller det totala antalet nya besökare.

Native advertising
Native advertising är digitala annonser som liknar sin omgivning med samma design, utformning och överensstämmer med innehållet som sidan den ligger på. För att urskilja annonsen från omgivningen är annonsen ofta inramad eller annonsmärkt.

Off-page
Det är optimering som bidrar till webbplatsens exponering och relevans. Off-page optimering när webbplatser länkar till varandra.

Omnikanal
Omnikanal är likt multikanal, alltså företag som interagerar med sina kunder och potentiella kunder offline och online. Skillnaden är att en omnikanal fungerar sömlöst där kanalerna är i enlighet med varandra, vilket gör det enklare att mäta och analysera statistiken.

On-page
Det är optimering på webbplatsen som bidrar till webbplatsens exponering och relevans. On-page optimering kan exempelvis vara textinnehåll, sökords relevans, struktur, bilder, laddningstid och annan bakomliggande teknik.

Organiskt sökresultat
Det är sökresultatet i en sökmotor, som inte är köpta annonsplatser.

Outbound marketing
Det är motsatsen till inbound marketing. Man ”stör” kunden, exempelvis genom betald marknadsföring och köpta annonsplatser.

Pay per click/cost per click (PPC/CCP)
Kostnaden som företaget betalar för varje klick på deras digitala annons.

Personas
Vi tar fram en eller flera personer ur segmenten för att definera ideal-kunden. När vi känner till kundens beteende, livsstil och intressen kan vi anpassa kommunikationen på en djupare nivå.

Quality score
Webbplatsens kvalité i poäng som räknas ut av Google.  Detta är en avgörande faktor när Google bestämmer vilket plats annonsen ska få i annonsresultatet.

Responsiv design
När webbplatsen är anpassad efter olika typer av enheter. För att en bättre användarvänlighet.

Return of investment (ROI)
Avkastningen på de pengar som investerats i exempelvis en kampanj.

Räckvidd
Så många som du faktiskt når ut till i dina digitala kanaler. Det är alltså inte vilka som interagerat med din kommunikation utan hur många som exponerats för den.

Röststyrning
När användaren kan använda sin röst för att navigera istället för att skriva eller använda musplattan.

Segment
Ett företags målgrupp kan bestå av flera olika kundkategorier, ett enkelt exempel är en dam- och en herravdelning i en klädaffär. Ett segment är alltså en kategori av företagets målgrupp. Ur segmentet tar man sedan fram en persona.

Sökmotorsoptimering
Att anpassa och utveckla webbplatsen efter Googles kriterier för att hamna högt upp i sökresultatet. Vi har skrivit mer utförligt om sökmotorsoptimering i en tidigare post läs mer här

Sökmotorsmarknadsföring
Att anpassa och utveckla annonser efter Googles kriterier för att hamna högt upp i annonsresultatet. Vi har skrivit mer utförligt om sökmotorsmarknadsföring i en tidigare post läs mer här

Session
Tiden som användaren är inne på webbplatsen. I session räknas inte unika användare utan antalet besök på webbplatsen. Två sessioner kan alltså vara från samma besökare. Om besökaren är inaktiv på webbplatsen i 30 minuter för att sedan vara aktiv igen, räknas det som en ny session. Återkommer användaren inom 30 minuter räknas det som en och samma session.

Synergieffekt
När två stycken blir starkare tillsammans än enskilt. Om en kändis eller en förebild marknadsför en produkt kommer produkten troligtvis öka i värde. Fansen eller de potentiella kunderna ser upp till- och vill efterlikna sin förebild vilket skapar ett mervärde hos produkten när förknippas med förebilden eller kändisen. Alltså kan synergieffekten generera en större slutsumma än vad som blivit om produkten marknadsförts separat.

Sökord
Ordet som användaren söker på i en sökmotor. En webbplats ska anpassa sitt innehåll efter användarens sökord för att få så hög och relevant exponering som möjligt. För att hitta rätt sökord kan man använda Ubersuggest, Googletrends eller sökordsplaneraren.

Targeting
Att rikta och anpassa reklamen mot olika målgrupper, segment, tider, platser och format. Vi gör det för att reklamen ska få en så stor effekt som möjligt.

Titelbeskrivning
Rubriken över en länk i sök- och annonsresultatet

Virtual reality (VR)
 En påhittad miljö som vi kan interagera med. Det är vanligt i tv- och datorspel. Användaren sätter på sig ett par VR-glasögon som utesluter omgivningen. Istället visas en påhittad miljö som användaren kan gå runt i och interagera med, men egentligen går användaren runt i sitt eget hem.

Webinar
Ett onlinebaserat seminarium. Vem som helst kan hålla i ett webinar, man bestämmer ett tema att prata eller utbilda kring och deltagarna får möjlighet att interagera via chatt eller mikrofon.

Wireframe
En illustration/skiss av en planerad webbtjänst

Snyggt! Du är nu 54 ord rikare. Om du redan kunde några, eller kanske alla begrepp i ordlistan är väl det ett tecken på att du är ett digitalt proffs.