Enligt KPCB:s senaste rapport, Internet Trends 2017, väljer allt fler att surfa reklamfritt. Över 200 miljoner internetanvändare har installerat programvara som blockerar digitala annonser, så kallade adblockers. Det skapar problem, först och främst för publicister, som i större utsträckning är beroende av annonsintäkter. Men vad är skälen till den ökade användningen? Vad kan vi lära oss av skälen som hjälper oss att skapa bättre innehåll för våra besökare?

 


Bild från KBCB rapport – internet trends 2017

 

Varför ökar användningen av adblockers?

Människor har alltid försökt undvika marknadsföring i varierande grad. Ju mer skränig och i vägen reklam har varit, desto längre har konsumenterna varit villiga att gå för att undvika den. Kvalitén på innehållet som reklamen avbryter är också relevant i hur konsumenterna ser på reklam. Om innehållet är bra så är det mer sannolikt att besökarna har överseende med reklamen på sidan.

Reklam på webb ger både annonsörer, distributörer och konsumenter större frihet hur de väljer att hantera annonsering. Så låt oss titta på några konkreta skäl till användande av adblockers.

Pop-up annonser gör hemsidan långsammare
I takt med utvecklingen av vår digitala infrastruktur har vi vant oss att surfa i allt högre hastigheter. Vi har blivit allt mer otåliga och ställer högre krav på att hemsidor ska ladda snabbt. Det var länge sedan vi behövde vänta på att modemet skulle ringa upp internet åt oss. Således kan det upplevas som störande när det då och då dyker upp en pop-up annons som gör att hemsidan laddar långsammare.

Misstro till annonser
En tidsinställd pop-up annons tvingar till sig besökarens uppmärksamheten. Men på dagens webb, där en stor del av marknadsföringen är tilldragande kvalitativ information, kan en sådan offensiv marknadsföringsmetod istället ge motsatt effekt. Mottagaren blir skeptisk och känner sig lurad av produkter som måste marknadsföras på det viset. De ställer sig frågan: är produkten verkligen så bra?

Annonserna är i vägen
Samtidigt som en besökare läser en artikel kan det ibland automatiskt spelas upp ett videoklipp. Det är ett exempel på automatisk videoannonsering, en annonsform som många internetanvändare upplever som störande. Ett annat exempel är de reklamklippen som spelas upp innan ett youtubeklipp. Det senarelägger själva konsumtionen och är i vägen för den efterfrågade on-demand upplevelsen.

Anledningen till den stigande populariteten av adblockers är helt enkelt att reklam leder till en sämre internetupplevelse. Men att blockera reklam är inte ett nytt koncept i sig, det kan liknas med att sätta upp en skylt på brevlådan med texten ”ej reklam tack”. Det finns en allmän aversion mot påträngande reklam och det är dags att kommunikation sker på mottagarens villkor.

Innehålls­marknadsföring

Innehållsmarknadsföring handlar om att skapa kundfokuserat innehåll som naturligt attraherar valda målgrupper. Vi kan ta den här bloggposten som exempel. Bridget är en kommunikationsbyrå som levererar strategi och innehåll. En del av företagen vi möter står i valet och kvalet om de ska pusha ut annonser i digitala kanaler eller om de ska satsa mer på innehållsmarknadsföring. För att hjälpa våra kunder att fatta rätt beslut,  utbildar och informerar vi genom att skapa relevant innehåll som beslutsunderlag. Syftet med den här texten är att företag ska förstå vikten av att bygga långvariga kundrelationer genom att skapa kundfokuserat innehåll.