Som varumärkesbyrå gör vi så mycket mer än design och innehållsproduktion. Vi är experter på varumärkesstrategi och kan fungera som en strategisk partner som stöttar och att bolla frågor med, så att du som marknadsansvarig får bättre beslutsunderlag, goda råd och nya infallsvinklar.

Marknadsföring är ett helt landskap av olika arbetsuppgifter, och det skulle kunna brytas upp i en mängd yrkesroller. Du som marknadschef svarar ofta mot flera olika avdelningar och förväntas ha svar på allt och tid för det mesta. Men även den mest kvalificerade marknadsförare kan inte kunna allt. Eller så finns det helt enkelt inte tillräckligt många timmar på en arbetsdag. Att anställa fyra nya och nischade kompetenser är inte alltid ett alternativ. Det finns helt enkelt många kloka anledningar att ta hjälp av en byrå, och här listar vi fyra av dem.


1. Bollplank med fräscha ögon

Som marknadschef kommer det ofta krav från olika håll i företaget och det är lätt att känna sig ensam. Även en rutinerad marknadsförare behöver bolla frågor. Med någon utifrån, som på ett kunnigt och neutralt sätt kan diskutera frågorna, kommer du att kunna snabba upp och säkra processerna avsevärt. Du känner dig stärkt i dina beslut, vet hur du kan presentera dem för dina medarbetare och får ett bättre flow i arbetet.


2. Avlastning som ger avkastning

Många marknadsavdelningar har mycket att göra, och tiden räcker inte till. Det kan bero på att det ofta dyker upp eldar att släcka, att arbetsprocesserna inte är särskilt optimerade eller att ni helt enkelt har tillräckligt med personal. Istället för att ha en utarbetad marknadsavdelning som sällan känner att de fått tid eller möjlighet att göra ett riktigt bra jobb, så kan ni låta en byrå hjälpa er. Projekten kommer att komma i mål på ett strukturerat och välplanerat sätt, kampanjer kan sjösättas och ni kan börja jobba proaktivt med de där återkommande bränderna.


3. Strategi och fokus

Som marknadschef är det lätt att bli överväldigad av det dagliga arbetet och prioritera uppgifter som behöver lösas här och nu, framför att skapa en långsiktig och strategisk planering. Med en varumärkesbyrå som partner får du hjälp att höja blicken och skapa ett mer effektivt och lönsamt sätt att arbeta. Att kunna fokusera på ett långsiktigt mål gör arbetsinsatserna leder någonstans, verksamheten bärs framåt och marknadsarbetet känns mer meningsfullt.


4. Rätt kompetens för uppdraget

Vissa arbetsplatser har en genomgående hög arbetsbelastning. Istället för att hitta (och anställa) en magisk enhörning som kan allt, är det betydligt enklare och mer tidseffektivt att ta hjälp av ett team av kompetenser. När du arbetar med en byrå kommer rätt person göra rätt arbetsuppgift. Den som är bäst på att skriva kommer att skriva, den som är bäst på design kommer att designa. Det blir mer effektivt och ger bättre resultat.

Du måste inte ha ett tydligt projekt eller kristallklar beställning för att ta hjälp av oss på Bridget. Om du behöver avlastning, inspiration, stöttning eller produktion så hör av dig till oss. Vi kan ta det där klassiska, förutsättningslösa mötet och ser om vi skulle kunna skapa ett bra samarbete. Sedan tar vi det därifrån. 

Vill du veta mer?