SEM står för search engine marketing eller på svenska sökmotorsmarknadsföring, vilket innebär annonser på Google. Man kan säga att det är motsatsen till SEO. SEM är alltså betald synlighet. Betald synlighet eller köpt annonsplats låter ganska enkelt. Men att arbeta med SEM innebär mer arbete än många tror. I det här inlägget ska vi kortfattat gå igenom vilka fördelar som finns med att arbeta med SEM, hur det fungerar och vad som är viktigt att tänka på.

Fördelen med SEM

I tidigare inlägg har vi gått igenom hur vi ökar företagets synlighet på Google genom att sökmotoroptimera webbplatsen. Men genom SEM kan vi också nå ut och nå rätt. För vissa företag fungerar SEO jättebra men för andra är SEM mer lönsamt att satsa på. Allt beror på vilka kunderna är, hur deras digitala köpbeteende ser ut och vad syftet med webbplatsen är.

Idag handlar 25 procent av den svenska befolkningen på internet en gång i veckan. Google som är världens största sökmotor används inte bara för att handla, utan även för att hitta och jämföra olika produkter och tjänster. I en galleria har de fysiska butikerna varandra att konkurrera mot. Men ett företags webbplats kan ha hela världen som konkurrenter. På så vis har konkurrenskraften ökat och det blir desto viktigare att ha en stark digital närvaro.

När vi arbetar med SEM behöver vi veta vad annonsen ska ha för mål och syfte. En kvalitativ annons behöver innehålla:

  • detaljerad titeltagg
  • intresseväckande metatagg
  • tydlig länkbeskrivning
  • specifika sökord

SEM är ett bra sätt att annonsera genom eftersom att vi kan följa annonsens statistik direkt vid publicering. Upptäcker vi att någonting är fel eller inte fungerar kan annonsen ändras, pausas eller tas bort när vi vill. Vi kan även anpassa SEM annonsen efter kundens köpbeteende, exempelvis att bara visa den specifika dagar, tider eller för särskilda geografiska platser. 

Search engine marketing – SEM
Annonsutrymme

Search engine optimization – SEO
Organiskt sökresultat

Sökord och budord

Vid annons skapandet väljer vi ut sökord som annonsen ska synas genom. Sökorden används för att lokalisera och hitta de användare som har högst potential till att vara intresserade av annonsen. Sökorden är alltså de ord som annonsen ska förknippas med när användaren googlar. Exempelvis “svart kappa”. Andra företag kan använda sig av samma sökord, på så vis blir sökorden budord. Varje annonsör som vill använda sökordet måste lägga ett bud på vad den vill betala för varje klick in på annonsen. Ett företag kan till exempel betala 9 kr och ett annat 10 kr. Man betalar alltså inte för att få en annonsplats utan för klicken på annonsen. Detta kallas för pay per click (PPC).

Ju högre poäng desto högre placering

När annonserna ska placeras ut i annonsutrymmet utgår Google från ett poängsystem. Det finns såpass många annonser idag att Google behöver underlag för att rättvist placera ut dem i annonsutrymmet. Poängsystemet består av en uträkning på vad företaget i genomsnitt betalar för varje klick (PPC) på sin annons, multiplicerat med kvalitén på webbplatsen och landningssidan. Just därför är det viktigt att även ha en ordentligt sökmotoroptimerad webbplats när man arbetar med SEM.

Kvalitén på webbplatsen och landningssidan bedöms genom poäng. En annons kan exempelvis få 10 poäng i kvalitetspoäng. Den poängen multipliceras som sagt med företagets PPC och resultatet avgör vilken placering du får i annonsutrymmet.


Poängsystemet ger företag med mindre pengar chansen att få en hög exponering. Annars hade företag med mer klirr i kassan kunnat lägga högre bud på sökorden och på så sätt köpa sig till en högre placering i annonsutrymmet.

 

Känner du din kund?

Du betalar som sagt enbart för klicken på annonsen, om ingen klickar behöver du inte betala. Därför krävs det att annonsen är utformad på rätt sätt så att den exponeras för rätt användare och väcker intresse – det vill säga att du använder rätt typ av sökord och specifika sökord. Exponeras annonsen för fel användare kan det bli många klick på annonsen, men ingen konvertering. Det resulterar i låg avkastning på kostnaden för varje klick. Därför är det viktigt att göra ett grundligt analysarbete av kundens digitala köpbeteende. Ett sätt att bli mer säker på vad som fungerar, eller inte fungerar, är att använda sig av A/B tester. 

Egentligen fungerar det likadant som i en fysisk galleria. Butiken i gallerian ska placeras där företagets kunder finns och passerar. Är butiken felplacerad blir det svårare att nå kunden och man riskerar att få höga kostnader utan avkastning. Se Google som en galleria, där algoritmer används för att lokalisera och attrahera användaren. Istället för att placera den fysiska butiken på rätt plats behöver annonsens algoritmer analyseras och utformas rätt för att nå de potentiella kunderna.