Det rör på sig i EU! Det händer spännande saker som lyfter och stärker hållbarhetsarbetet. Dels kom Green claims som ska motverka greenwashing, och dels har CSRD börjat gälla, vilket innebär ett helt nytt sätt för företag att hållbarhetsrapportera. Det här är intressant – och viktigt – för både konsumenter och företagare att ha koll på.

I våras kom EU:s direktiv Green claims, ett lagförslag som ska hindra företag att slira på sanningen och greenwasha sina produkter. Skönt! Om det antas kan vi kanske få slippa generiska miljöpåståenden utan källhänvisningar och ekoreko logotyper som klistrats på var och varannan exotisk frukt för att få oss konsumenter att välja just deras banan. För det är just det som direktivet handlar om. Att hjälpa konsumenter att navigera bland informationen och göra mer hållbara val.

Det har gått inflation i företagens sätt att hävda sig i hållbarheten och klimatmålens era. Allt möjligt är plötsligt environmentally friendly, recycled och biodegradable.

Det ska det nya direktivet sätta stopp för.

Direktivet ska se till att konsumenter i EU får trovärdig och jämförbar klimatrelaterad information, som dessutom ska gå att verifiera. Rimligt.

Green claims-direktivet ska se till att konsumenter i EU får trovärdig och jämförbar klimatrelaterad information.

Vi ska akta oss för greenhushing

Men att det finns regler innebär också att det går att göra fel. Därmed finns en risk för greenhushing. Greenhushing betyder att företag inte berättar om sitt hållbarhetsarbete även om de gör bra grejer. Och då blir det särdeles svårt för köpare att göra ett aktivt, grönt val.

CSRD: en ny era av hållbarhetsrapportering

Från år 2025 kommer stora och mellanstora företag att påverkas av CSRD, corporate sustainability reporting, vilket också är ett direktiv från EU. Det är ett nytt sätt att hållbarhetsrapportera. CSRD styr hur rapporteringen ska gå till och täcker hållbarhet både gällande miljö och socialt. Med transparens och jämförbara data kommer hållbarhetsfrågorna att tydligare kopplade till företagets finansiella utveckling,

Det är ett stort steg för hållbarhetsarbetet, och kräver att företag arbetar betydligt mer fokuserat med rapporteringen. Den ska vara transparent och visa på möjligheter, hinder och risker genom hela produktionen och livscykeln. Därmed kommer även (mindre) företag som är del i produktionskedjan att behöva rapportera hur de arbetar och hur det påverkar miljön.

Stora som små företag tjänar på att ha bra koll på sin produktion och på sitt hållbarhetsarbete. Om det finns en god kännedom (som är förankrad i verkligheten – det är inte läge för luftslott) bland medarbetare och ledning så kommer det att gynna hela företaget när det är dags att börja rapportera enligt CSRD.

CSRD innebär att företag behöver arbeta betydligt mer fokuserat med rapporteringen.

Fem anledningar till att du ska lyfta hållbarhetsarbetet

Här kommer fem tips på hur och varför du ska berätta mer om ert hållbarhetsarbete:

 • Få ut mer värde
  Det finns pluspoäng att hämta hem. Om ni arbetar aktivt och gör förbättringar för er produktion, för klimat eller arbetsförhållanden så hjälper ni era målgrupp att välja rätt, d.v.s välja er, framför konkurrenter som inte alls gör samma ansträngningar.
 • Ta ledningen och peppa
  Det arbete ni gör kan driva på utvecklingen för vad era konkurrenter gör, samtidigt som ni får tillfälle att visa framfötterna. Alla insatser som förbättrar produktion och arbetsförhållanden är ett steg i rätt riktigt, och alla behövs för att nå klimatmålen i Parisavtalet.
 • Förberedelser på köpet
  När CSRD börjar gälla för ditt företag är det guld värt att ha koll på så mycket som möjligt av produktionskedjan. Att lyfta och beskriva era insatser är en väg dit.
 • Var rak och transparent
  Lagförslaget om Green claims kräver att du är ärlig och rak med dina miljöpåståenden. Det är ju inte så svårt att följa? Ta på dig dina mer kritiska glasögon och syna materialet du vill dela. Har du förklarat på vilket sätt en produkt är miljövänlig, har du berättat vad du jämfört med, vilka data som du räknar på? Förklara mer än tidigare, om det behövs. Även om du vet att du gjort korrekta uträkningar och jämförelser, analyserat produktionskedjor och livscykler korrekt så behöver mottagaren också få veta det.
 • Stoltsera mera
  När det kommer till hållbarhet finns det alltid mer att göra, fler åtgärder att ta och nya mål att nå – men ni jobbar på och ni gör det i rätt riktigt. Bra där! Det är något att vara stolt över. Berätta om er utveckling och vägen framåt.

Vill du ha hjälp med att berätta om ert hållbarhetsarbete? Vi finns här. Hör av dig till Sofie, så tar vi det därifrån.