I förra bloggposten – Sökmotoroptimering del 3: Onpage SEO – delade jag för enkelhetens skull upp SEO i onpage, offpage och teknisk. Nu har turen kommit till offpage. Värt att notera: en annan vanlig uppdelning är att enbart särskilja onpage och offpage, där det mesta av det jag valt att kalla teknisk helt enkelt är inkluderat i offpage.

Länkade begrepp leder till Sökmotoroptimering del 1: Introduktion och ordlista.

Vad är nu offpage?

Offpage SEO handlar om saker du kan göra för att öka en sidas pagerank, åtgärder som inte sker i innehåll eller i HTML på själva sidan, utan främst på andra sajter.

Ett viktigt antagande bakom hela resonemanget om offpage, och också en insikt i hur Googles algoritmer fungerar, är att om det finns många länkar från andra (i sökmotorns ögon) relevanta sidor så stiger sidan i aktning i sökmotorns index.

Att synas hos ”ämneskollegor”

Precis som värdet av en forskares arbete stiger i graderna när andra auktoriteter refererar till dem (så kallade citeringsindex) är det fruktbart för en sida att länkas till av högt rankade sidor, och högt rankade sidor inom samma ämnesområde är värt ännu mer. Att länkas till på en mängd sidor som svartlistats som motsvarande spam hos Google är inte särskilt positivt, och kan till och med vara negativt för ens ranking.

Faktiskt räcker det att bli omnämnd av relevanta sidor – ditt unika varumärke eller din URL behöver bara nämnas utan att länkas – för att du ska få pluspoäng av Google.

Off-page SEO simply tells Google what others think about your site. For example, if you’ve got a lot of valuable links pointing to your pages, search engines will assume that you’ve got great content – the type that provides value for users.

Neil Patel

Det är inte bara av altruistiska skäl du skall länka till andra relevanta källor, eller för att hoppas på ett återgäldande (givers gain!) – att ge sina läsare tips på fördjupad läsning, att källhänvisa och visa på underbyggda resonemang är faktorer som gör att ditt innehåll tolkas som i högre grad relevant och seriöst för ändamålet.

Länka internt

Du ska inte bara länka till externa källor, du skall länka till relevanta egna sidor. Även här gäller det att beskriva och motivera länkandet för att det skall komma med i indexeringen. Inte nog med det, länkning är den främsta väg spindlar tar för att hitta innehåll att över huvud taget indexera (tillsammans med sitemaps som jag förklarar i nästa post). Vissa SEO-experter beskriver intern länkning som ”SEO juices flowing through” – om du har en sida som rankas högt kan den dela med sig av sin sökmotortrafik om det görs på rätt sätt och till relevanta sidor.

Att länka internt – och skriva intressant och inte för kort – motar också en ovälkommen företeelse i grind: bounces. Google ser så kallad bounce rate som ett tecken på lägre kvalitet, och det är ett ganska rimligt antagande om det inte är så att du faktiskt hunnit säga allt som ska sägas på en kort one-pager. Med bounce rate (ingen riktig industristandard finns för definitionen) menas ungefär den procentuella andelen besökare som kommer in på din webb för att sedan lämna utan att gå vidare till en annan sida på samma domän, eller stanna tillräckligt länge för att anses ha spenderat kvalitetstid med ditt innehåll. Med rimligt menar jag att om besökare kommer in på din sida och sedan lämnar igen efter ett par sekunder så är det inte konstigt att Google tolkar det som att de upplever att de kommit fel. Och är det något Google ogillar så är det tanken på att besökare upplever att Google skickat dem fel. Det är också i samband med detta som kommunikationskonsulter brukar prata om att människans uppmärksamhetsspann sjunkit från 12 sekunder till 8 sekunder bara under 2000-talet, och att det är kortare än en guldfisks. Det finns goda skäl att ifrågasätta siffrorna, men du kan samtidigt fråga dig själv hur mycket kvalitetstid som spenderats med ditt innehåll på 2,3 sekunder eller så.

Guldfisk med sur min.
Det obehagliga trashtalkandet av ungdomars och guldfiskars uppmärksamhetsspann måste åh, kolla! Ett nytt avsnitt av Februaripodden är släppt!

Undvik trasiga länkar

Enligt flera källor tolkas trasiga länkar av motorer som att webbplatsen inte underhålls eller är utdaterad. Se därför över så att du inte har länkar som inte längre leder någonstans, eller leder till gamla externa eller interna sidor. Använder du exempelvis Wordpress finns det plugin som kan hjälpa dig med detta.

Länka och länkas till på ”rätt sätt”

När andra sidor länkar till dina sidor är det en fördel för dig om den text de använder i ankartexten (alltså det som är klickbart) är relevant (återigen, relevant i Googles ögon) sett till din sidas innehåll och de sökord du försöker vara optimerad gentemot.

<a href=”https://wearebridget.wpengine.com/onpage-seo”>Lär dig om Onpage SEO och sökmotoroptimering</a>

är alltså bättre för vår länkade bloggpost än

<a href=”https://wearebridget.wpengine.com/onpage-seo”>Läs mer</a>

Hur får man då andra att göra rätt när de länkar till en? Ett sätt är att underlätta genom att ge dem bra förslag på hur de ska dela och länka till dina texter när du själv delar i sociala medier. Använd olika sätt att sälja in dina delningar och uppdateringar i olika forum – det underlättar också för dig att distribuera ditt innehåll i exempelvis sociala kanaler flera gånger över tid utan att du behöver upprepa dig som en maskin.

Sociala medier och andra kanaler

Att finnas på sidor som Facebook, Linkedin, Twitter, Google Business, Wikipedia, Instagram, Digg, Stumbleupon, Reddit, youtube, Github, Codepen och så vidare är inte bara relevant för att interagera med din målgrupp, det är också relevanta vägar för att öka din domäns och dina individuella sidors indexering genom ”social bookmarks”.

Notera att det inte är rimligt att börja etablera en aktiv närvaro i alla dessa kanaler, det riskerar istället att ge ett splittrat eller opersonligt intryck till dina besökare. Antingen blir det en för omfattande innehållsmängd för att mäkta med att producera, med döda eller sällan uppdaterade konton som följd, eller ett för generiskt innehåll om du tar genvägar och återpublicerar allt i alla kanaler. Båda kan uppfattas som negativa. Att däremot engagera sig i andras diskussioner och länka till sitt företags sida eller till en bloggpost man skrivit när man kommenterar och interagerar i forum är relevant – om det görs på ett juste sätt. Läs av tonen i forumet, sälj inte på folk något de inte uttryckt intresse av. Tillsammans med en medveten närvaro i för varumärket relevanta kanaler är detta embryot till en handfast sociala medier-strategi.

Fördelarna med Google business för hur din sida visas i SERPen (bild på dator och mobil, från Google Business)
Fördelarna med Google business för hur din sida visas i SERPen

 

Upprepa dig inte

Google gillar inte när samma text eller innehåll återkommer igen och igen. Dels är det för att Google vet att användare vill ha unikt och relevant innehåll och dels är det för att duplicerat innehåll under en period varit ett manipulativt sätt att försöka öka rankningen.

Googles riktlinjer gällande duplicerat innehåll.

Alltså, se till att du inte har två identiska sidor publicerade på olika ställen i strukturen. Se till att du inte har samma eller nästan samma innehåll som beskriver er på både kontaktsidan och om oss-sidan. Ha inte en lång footer-text eller boiler plate som upprepas på varje sida. Ett par rader upprepad text gör inte så mycket, men om det är en ansenlig del av sidans totala mängd text som upprepas så inverkar det menligt på din rankning.

Det finns också tekniska saker att göra inom området duplicerat innehåll som jag inte går in på här, men läs gärna på om canonical links och se över hur ditt CMS (tex Wordpress) hanterar innehåll som återkommer, särskilt brukar det ske på kategorisidor och andra automatiskt aggregerade sidor. Den typen av automatiskt upprepat innehåll kan, men behöver inte, uppfattas som något fuffens av Google.

SEO-skolan