Kostnaden för att marknadsföra sig med hjälp av relevant innehåll är ofta lägre än för traditionell marknadsföring (exempelvis kampanjer i köpta kanaler), men kraven som ställs på avsändaren är annorlunda. Innehåll följer ofta en plan, med ett eller flera syften. En väl genomförd innehållsplan kräver ett långsiktigt tänkande. Ett vettigt syfte är att bygga vidare på en relation med läsare och konsumenter snarare än att skapa en eller ett par virala succéer.*

Hjälp varma leads tillrätta

Utdelningen på framgångsrik innehållsmarknadsföring kommer inte bara i form av ökad försäljning, utan också (och kanske främst) när det gäller minskade säljkostnader. När dina kunder väljer att genomföra den större delen av sina köpresor på egen hand så krävs mindre resurser från er säljavdelning. Idealt sett kan den agera rådgivare till redan utbildade kunder som är intresserade av en lösning som passar dem. En lösning ni har att erbjuda. Eller som det heter på säljspråk: hjälpa varma leads istället för att bearbeta kalla.

Ett bra innehåll kan också utgå från information som annars används för att ge support och på så sätt minska supportkostnader.

Men innehållsmarknadsföring öppnar också nya möjligheter för företag att prata om det de bryr sig mest om. Är hållbarhet speciellt viktig för ditt företag och en ledstjärna i er produktutveckling? Skriv om det! Ni kommer hitta nya kunder som delar er passion, och än viktigare: nya kunder kommer att hitta er. Har ni foton från kundbesök som visar hur de använder er produkt? Lägg upp dem på er webbplats! Det kanske inspirerar era nuvarande kunder att använda era produkter på ett nytt sätt.

Följ upp, utveckla och upprepa

Med fokus på egenpublicerat innehåll öppnas också möjligheten att använda marknadsföring för att bättre förstå kunderna. Varför får blogginlägg X mer läsare än inlägg Y? Varför leder en viss YouTube-video till fler avslutade köp än alla andra? Vilka frågor och reaktioner väcker våra budskap? Genom analys av trafiken till ert innehåll kan viktiga slutsatser dras om hur marknadsföringen kan göras mer effektiv.

Men potentiella landvinningar från analys slutar inte där. Väl utförd kan analys leda till viktiga slutsatser om hur era kunder använder era produkter, vilka problem de stöter på, och vad de saknar eller särskilt uppskattar. Kan ni kanske spara genom att lägga om er support? Finns här underlag för att besluta om en förändring i en existerande produkt? Eller ser ni en marknad för en helt ny produkt?

Innehållsmarknadsföring är en naturlig följd av våra förändrade köpvanor. Möt dina kunder på en plattform som de själva har valt, och där dina konkurrenter redan finns eller snart kommer finnas.

Att marknadsföra med hjälp av relevant innehåll är ett långsiktigt arbete, vi brukar jämföra innehåll med kampanjer som ränta vs. lotteri: Det är kul när man vinner på det senare men det är lättare att räkna med och påverka ränteavkastning.

 

* En bra sak att veta om de virala succéer för företag vi känner till är att de nästan alltid har föregåtts av noggrann planering, många misslyckade försök och faktiskt för det mesta gått parallellt med stora ”traditionella” mediaköp. De börjar helt enkelt i flera betalda kanaler för att sedan kunna ta fart i ”gratis”-kanaler som sociala medier.