För en vecka sedan publicerade Internetstiftelsen i Sverige (IIS) årets version av rapporten Svenskarna och internet. Det är en omfattande rapport på 118 sidor om allt från internet i mobilen, sociala medier, e-handel, banktjänster, streaming, nätdejting med mera.

I 2016 års rapport får vi bland annat veta att:

Svenskarna använder internet allt mer

Den stora majoriteten, 93 %, har tillgång till internet. Det är samma siffra som förra året. Däremot ökar användningen i tid ytterligare. I genomsnitt använder svensken internet ca 23 timmar per vecka (jämfört med 21 timmar 2015), varav 9 via mobilen. Unga personer mellan 16 och 25 år använder internet i genomsnitt 40 timmar per vecka, vilket motsvarar 36 % av deras vakna tid.

7 %, 630 000 personer, använder inte internet. Hälften av dessa personer är äldre människor över 75 år. Orsakerna till att de står utanför är ointresse eller att tekniken upplevs som krånglig.

Kombinationer av utrustning i hemmen

Utrustning i hemmen
Andel av befolkningen som har tillgång till olika kombinationer av utrustning i hemmet 2016. Diagram från IIS rapport Svenskarna och Internet 2016.

Fler surfar på mobiler och plattor

Internetanvändandet fortsätter öka i takt med att allt fler har tillgång till datorer, surfplattor och mobiler. 78 % av svenskarna har idag en smartphone, och 65 % använder internet via mobilen dagligen. 55 % av åttaåringarna, och mer eller mindre samtliga barn i högstadieåldern, har en smartphone.

Nytt för i år är att deltagarna fått ange vilken plattform de använder för olika sysslor: dator, surfplatta eller mobil. Datorn används fortfarande mest för aktiviteter som att skicka E-post, betala räkningar och boka resor. Mobilen används mest när man t ex kollar tidtabeller, läser nyheter och lyssnar på musik.

Eftersom mobilen används i allt högre utsträckning och för allt fler aktiviteter är en slutsats att företag som publicerar innehåll online måste tänka på att det ska se bra ut även på små skärmar.

Unga internetanvändare ökar

Internetanvändandet bland unga har ökat stort, även bland små barn. 72 % av tvååringarna och 92 % av treåringarna använder internet. Nästan alla fyraåringar, 98 %, tittar på Youtube. 32 % av de yngsta barnen använder internet varje dag. För yngre barn går mest tid åt till att titta på videos och spela spel, medan faktasökning och sociala kontakter ökar i skolåldern.

Film och video på nätet växer

Det har blivit allt vanligare att se på film och video på nätet. Tre av fyra tittar på streamad video varje vecka, jämfört med knappt hälften för ett år sedan. Att betala för streaming av film har ökat från 28 till 38 %.

Facebook fortfarande störst men minskar bland unga

Ungefär 75 % av svenskarna använder sociala nätverk, sammanlagt 7 timmar i veckan.

Störst är Facebook som har ökat från 70 till 71 % det senaste året, men har tappat unga användare under 16 år. Troligen har flera av dessa gått över till att använda Snapchat, som är det sociala medium som har ökat mest sedan förra året, från 21 till 25 %. Det är stort bland unga (75 % av ungdomar upp till 25 år använder Snapchat), men från 35 års ålder blir det allt glesare bland användarna.

Twitter är det enda sociala nätverk som har minskat, från 22 till 18 % under det senaste året.

Internet är en viktigare informationskälla än traditionella medier

För första gången räknas internet som den viktigaste källan till information, framför TV, radio och tidningar. För unga har det varit så i flera år, men nu gäller det alltså genomsnittet av alla användare. Fortfarande värderar personer över 50 år traditionella medier högst, men för yngre personer vinner internet stort. Bland 16–25-åringarna är till och med Facebook en viktigare källa till information än traditionella medier.

Att internet ses som den viktigaste källan till information är ett faktum vi får förhålla oss till. På nätet finns en uppsjö av intressant och seriös information, men det är en blandning av högt och lågt. Det är viktigt att det finns en medvetenhet om hur exempelvis algoritmer styr vilka nyheter och opinionsbildande material vi nås av. Att så är fallet och vilka konsekvenser det kan får har inte minst varit tydligt i rapporteringen efter USA-valet. Wall Street Journal har åskådliggjort det väldigt talande i sin Blue Feed, Red Feed:

Wall Street Journal: Blue Feed, Red Feed
Wall Street Journal: Blue Feed, Red Feed

Kanske bidrar resultatet till att en ännu mer livlig diskussion om källkritik förs framöver?

Läs hela rapporten Svenskarna och internet 2016.