”Ett pingisbord på kontoret, det måste betyda att det är en särdeles skön arbetsplats, jag söker på studs!”, tänker ingen topprekrytering någonsin. Trots det är pingisbordet många techföretags sätt att trycka på stora rekryterings­knappen.

Den här bloggposten publicerade jag först hos KNTNT, (2017-12-13).

I rådande högkonjunktur måste ett arbetsgivar­varumärke imponera på besökaren. Annars är risken stor att just den du vill rekrytera googlar vidare. I mångt och mycket handlar det om att genom kommunikation bygga ett förtroende – ett arbete där du har stor nytta av att tänka content marketing.

Din bästa vän vid rekrytering

Detta är inte ett blogginlägg om inbound recruiting, Hubspots bidrag till rekryteringsvärlden. Det här är ett blogginlägg om varför kommunikation, eller mer specifikt content marketing, är din bästa vän när det gäller att rekrytera och behålla rätt arbetskraft.

Employer brand

Employer brand, eller ditt företags arbetsgivarvarumärke på ren svenska, är varken lättare eller svårare att förstå och stärka än varumärken i stort. Men det lämpar sig särskilt bra för smart och kontinuerlig kommunikation. Det skadar ju inte att veta vad man vill kommunicera först, förstås. Inom employer branding kallas det EVP – Employer value proposition. Lite som en USP, fast för dig som arbetsgivare.

Content marketing för rekrytering

För detta passar det alldeles utmärkt att jacka i den befintliga strategin för content marketing. KNTNT definierar Content marketing så här i posten Content marketing, inbound marketing och social media marketing – skillnader och likheter:

Content är innehåll som en målgrupp värdesätter. Content marketing är ett systematiskt arbetssätt för att fortlöpande producera och distribuera content, som görs tillgänglig på egen plattform och distribueras i ägda, köpta och förtjänta kanaler, med syftet att förändra eller förstärka beteende som leder till önskad affärsnytta.

Anpassat till en plan för rekrytering blir samma definition så här:

Arbetsgivar­varumärkes­content är innehåll som en relevant presumtiv anställd värdesätter. Content marketing är ett systematiskt arbetssätt för att fortlöpande producera och distribuera sådant content, som görs tillgänglig på egen plattform och distribueras i ägda, köpta och förtjänta kanaler, med syftet att förändra eller förstärka beteende som leder till ett ökat intresse för oss som arbetsgivare. På så vis stärks vårt employer brand.

Fyra tips och ett långt ord

Grejen med att bygga ett varumärke – arbetsgivardito eller annat – är att det väldigt ofta handlar om att bygga förtroende. Att leva som man lär och att våga visa vad som finns bakom den där slicka hisspitchen. Förtroende bygger man långsiktigt. Oftast med ärlighet. Mina tips för att lägga grunden till en relevant och kraftfull arbetsgivar­varumärkes­kommunikation:

Berätta vad ni gör – på riktigt

Använd de kanaler ni har tillgång till och berätta för framtida kollegor vad som faktiskt väntar dem. Hur er verksamhet ser ut, vilka möjligheter det finns att påverka. Lyft fram vanliga missförstånd eller andra hinder, visa vad ni gör för att alla ska känna sig välkomna, växa i företaget och stanna länge.

Berätta varför ni gör det

Why-how-what. Det är ingen slump att varför lyfts fram i tid och otid: Människor söker mening. Gröna skogar i all ära – men många vandrar gladeligen genom både öknar och kärr bara de förstår och sympatiserar med varför.

Lyft fram kollegorna, inte bara den enstaka sköna rundpingis-afterworken

Vilka blir mina arbetskamrater om jag börjar här? Tänk på dagens anställda som en samling personer en framtida anställd är nyfiken på och vill lära känna. Hjälp hen med det! Det måste inte vara party eller ens klämkäckt – även många unga tar sitt framtida jobb på allvar (läs gärna mina tidigare resonemang om millennials – ”Den knepiga generation ’why'”).

Se stärkandet av ert employer brand som en självklar och viktig del av er innehållsmarknadsföring

Är det så stor skillnad på målgruppen kunder och målgruppen framtida anställda egentligen? En bra minnesregel är den här: sälj både saker och er arbetsplats som ni själva uppskattar att bli sålda till. Se också värdet i att fortsätta bygga stolthet kring varumärket, från ansökan till anställning och vidare till nästa arbetsplats eller pensionen. Ambassadörer kan man aldrig få för många av.

Slutligen. Tillverkar ni pingisbord ska de självklart vara med på bild. Men är ni mer av ett ”Uber, fast för…” så är det viktigare att förklara hur det går till och varför det är meningsfullt. Att ni har grymma rundpingis­turneringar är bara en härlig krydda.