Hur ser framtiden ut? Vår gästskribent Johan Cederloo läser på Hyper Island och gör för tillfället sin sista praktik på reklambyrå. Förutom kommunikation och framtiden är han (måttligt) intresserad av bra avkastning på eget kapital.

Väx inte fast

Att förstå och förutse framtidens behov har för kommunikationsbyråer aldrig varit viktigare. I det snabba mediets tid vill byråer så direkt och tydligt som möjligt förklara vilka de är och vad de gör. En identitet utmejslas och det ska vara solklart vilka tjänster man erbjuder. Kan detta krav på stark självkännedom göra att man riskerar att växa fast i sin nisch? Branschen förändras snabbt och företag ställer allt tuffare krav; att kvickt kunna anpassa sig är en nödvändighet.

Kommunikationsbranschen växer och nya byråer slår upp portarna på löpande band. Det är en fragmenterad bransch med många led, där kundens önskan ofta kräver att kompetens hyrs in eller att underleverantörer kontrakteras. När nya tekniska trender tar vid blir underleverantörerna fler och leden ännu längre. Trots en tidsomfattande processes, från brief till färdig produkt, är det vanligt att marknadsföringskampanjer har en kort livslängd. Mycket tid läggs i produktion – mindre tid i att förvalta det upparbetade värdet.

Det är allt vanligare att etablerade it-konsulter utvidgar sina kompetensområden och erbjuder full service-lösningar. Flera av dem kan bygga kundens digitala struktur, designa dess identitet och samtidigt ta fram en kampanj för marknadsföring i relevanta kanaler. Man kan fråga sig varför denna förändring inte sker i samma omfattning på andra sidan ledet. Vad stoppar kommunikationsbyråer från att ge sig själva en teknisk USP? Har it-konsulterna förstått något som kommunikatörerna missat?

Kommunikation-vadå?

För att förstå vad som bör förväntas av en byrå måste vi först reda ut begreppet kommunikation. Vad är vårt syfte och varför behövs vi? Kommunikation innebär, kort och gott, om att hitta rätt budskap och kanal till en utvald målgrupp. Uppdragsgivarens vara eller tjänst gynnas genom att kunders beteende påverkas eller ändras. Slutmålet är att uppfylla kundens behov – medvetna eller omedvetna.

Begreppet i sig understryker betydelsen av att byråer bör se sig själva som en föränderlig organism. När spelreglerna ändras är målet fortfarande att kommunicera rätt budskap till rätt målgrupp. Om nya plattformar standardiseras eller tekniska framsteg gör det möjligt att knyta en närmare interaktion med kunden – då är det kommunikationsexperternas uppdrag att bredda sitt utbud av tjänster.

Morgondagens behov

Varumärken vill inte behöva koncentrera sig på makrotrender och kommunikationsstrategi. Att nå ut till sin målgrupp är idag ingen enkel uppgift då kanalerna man vill synas på medför tuffare krav för att uppfylla kundens önskningar. I vår kommer Facebook implementera förändringar i algoritmerna som premierar interaktion mellan varumärke och kund framför riktade annonser. Fler plattformar kommer ta efter detta av ren rädsla över att tappa användare. I grunden ligger insikten om att kunder är trötta på att bli bombarderade med annonser och förväntar sig istället upplevelser. Personligt riktade annonser har förmågan att tillgodose kundens behov, men då krävs nya verktyg och smart strategi baserat på all den data mediabyråer och varumärken idag har tillgång till.

Spelreglerna ändras snabbt och för att företag ska kunna hålla sig a-jour behöver man en partner som kan hantera all kommunikation. Ett strategiskt stöd som alltid är tillgängligt. För att hjälpa företagen krävs det att byråerna har ett övergripande utbud av tjänster inom design, marknadsstrategi och teknologi. Det är deras uppgift att hålla sig relevant, utveckla sin egen kompetens och bygga ett brett kontaktnät.

Framtidens vinnare är de byråer som aktivt arbetar med att förutspå kommande trender och behov. Oavsett om man besitter kompetens internt eller om den tas in externt bör målet vara att uppdatera utbudet av tjänster efter framtida efterfrågan. Kommunikationsbyråer bör inte agera mellanhand utan istället vara en strategisk partner, där målet är att hjälpa varumärken orientera sig i ett snabbt föränderligt kommunikationslandskap.