Effektiv kommunikation och marknadsföring är för de flesta företag nödvändigt för att nå framgång. Inbound marketing är en typ av marknadsföring som svarar på våra ändrade vanor på nätet. Vi förlitar oss på egen research online i allt högre utsträckning, både privat och i arbetet. Vi söker, läser och undersöker både när vi förbereder beslut och planerar inköp. Information och kunskap intresserar oss och vi väljer det framför säljande text.

Den här situationen är en öppen inbjudan för ditt företag att skapa relationer med framtida kunder genom att svara på deras frågor och deras behov av kunskap inom just ditt område.

Inbound för startups

Eftersom metoderna baseras på en ny verklighet snarare än bransch-specifika faktorer så lämpar sig inbound marketing lika väl för stora etablerade företag som för mindre och nyetablerade startups. Men för just startups och nya företag så finns några unika fördelar i att fokusera på inbound framför traditionell marknadsföring.

Starta tidigt

Det är en kortare startsträcka för att lansera en bra inboundstrategi i jämförelse med att bygga en traditionell marknadsföringsstrategi kring kampanjer. Visst, en långsiktigt framgångsrik inboundstrategi är ofta komplex och detaljerad. Men detaljerna växer fram naturligt allteftersom strategin testas och information framträder kring vad som funkar bäst.

För en del företag kan starten med inbound göras väldigt enkel: Använd all den energi som frigörs i uppstartsfasen. Kommunicera startup-resan och knyt kontakter med kunder som känner en delaktighet i er verksamhet redan från start. För andra är det mer rätt att utgå från det problem man löser för sina framtida kunder.

Invänta inte ett starkt varumärke

Det tar ofta tid att känna sig riktigt säker på sitt varumärke. Är det här rätt profil för oss? Kommunicerar vi på rätt sätt? Är vi så tydliga som vi behöver vara? Med inbound så ges möjligheten att kommunicera utan att luta sig på ett välkänt varumärke. Kvalitén på ditt innehåll är istället den grund som din kommunikation baseras på.

Marknadsföring baserat på det ni kan bäst

Det finns inga generiska företag. Alla företag har en bransch, och är mer eller mindre nischade. Ditt företag har också ett eller flera områden inom vilka du och dina medarbetare är experter. Inbound öppnar dörren för att basera din marknadsföring på dessa expertkunskaper snarare än ett marknadsföringstänk.

Är ni experter på invändig takisolering? Skapa innehåll som i slutändan hjälper era kunder att välja rätt produkt och beställa rätt typ av jobb. Ni kommer att bli belönade med fler och mer trogna kunder.

Läs: Vad är bra innehåll?

Skala marknadsföring med tillväxt

Med traditionell marknadsföring kan det vara svårt att skala marknadsföringsbudgeten med tillväxt. Inbound ger en mycket större frihet att börja i ett mindre format för att sedan växla upp ert innehåll när er strategi börjar ge resultat och intäkterna ökar.

Lär känna era kunder

Genom inbound och innehållsmarknadsföring på nätet så kan ni lära känna era kunder. Varje ny typ av innehåll genererar ny data om era kunder. Vilka är de? Vilka frågor ställer de? Vad är de intresserade av? Att få svar på dessa frågor är inte bara användbart när ni skapar bra kommunikation, utan också när ni bygger ett framgångsrikt företag.