Minns du ditt senaste stora inköp eller beslut? Var det en espressomaskin, en barnvagn eller en bil? Kanske valde du nyligen utbildning, weekendkurort eller mellan två tänkbara arbetsgivare? Tänk på hur du startade processen som slutligen ledde fram till ditt beslut eller inköp.

Här kommer ett gäng retoriska frågor: Läste du en annons i dagstidningen? Väntade du på att bli uppringd av en telefonförsäljare? Gick du raka vägen till butiken eller kurorten och slog till? Troligen gjorde du vad de flesta av oss gör idag: du började med att googla.

I allt högre utsträckning gör vi merparten av vår köpresa på nätet. Det gäller både privata inköp och de inköp vi gör i våra arbeten. Tidigt i processen söker vi information på nätet. Läser artiklar, recensioner, jämförelser och innehåll på företagens webbplatser.

Traditionell marknadsföring är inte oviktig. Den lämpar sig för genomslag av smarta kampanjer. Den skapar medvetenhet: det här företaget existerar och de gör det här. Men medvetenhet räcker i allt mindre utsträckning till för att vi skall känna oss trygga i att fatta ett köpbeslut. Vi söker något mer. Vi söker pålitlig information. Vi söker kunskap.

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring, handlar om att fylla vårt behov av kunskap under köpresans gång. Innehållet i innehållsmarknadsföringen kan vara bilder, grafik, filmer, texter och ljud. Det kan rikta sig till en bred eller smal målgrupp, och det kan vara inriktat på olika delar av köpresan. Gemensamt för den här typen av marknadsföring är att den framtida kunden kommer till innehållet och inte tvärtom. Hen kommer, och stannar, därför att det erbjuder ett genuint värde.

Innehållsmarknadsföring är en naturlig följd av våra förändrade köpvanor. Ett sätt att möta sina kunder på en plattform som de själva har valt, där de är öppna för förslag på lösningar till sina problem.