Vet du att de texter ni tar fram idag kan behöva översättas till flera språk? Många organisationer är flerspråkiga i sin kommunikation och översätter innehåll regelbundet. Trots det är arbetssätten desamma som om man enbart kommunicerar på sitt hemspråk.

I ett tidigare inlägg skrev jag om 8 måsten innan du skickar texter till översättning, här utgår jag istället utifrån vad som är bra att tänka på redan när innehåll skapas. Originalets innehåll och stil har stor påverkan på hur översättningarna blir, men det finns också tid och pengar att spara genom att tänka flerspråkigt redan från början. Gå igenom nedanstående punkter med din copywriter redan i planeringsstadiet, så ökar möjligheterna att texterna blir lyckade för alla marknader.

Utgå gärna från engelska

Se gärna till att originaltexten skrivs på engelska. Det kan vara en enkel match hitta en resurs som kan översätta en svensk text till danska eller något annat nordiskt språk, men det lär bli betydligt klurigare att hitta en lämplig översättare för den bulgariska marknaden.

Det är givetvis möjligt att först översätta texten från svenska till engelska och använda översättningen som källa, men det påverkar tidsplanen. Dessutom finns det alltid en risk att texten förlorar nyanser i översättningen. Så om den engelska översättningen ska användas som källtext för övriga språk, undersök gärna om du (eller någon annan som har bra koll på originaltexten) kan granska den innan jobbet påbörjas, för att bekräfta att innehållet är korrekt.

Var konsekvent

En del skribenter ogillar verkligen upprepningar och använder många synonymer för att texten ska bli varierad och levande. Dock bör man vara medveten om att användandet av synonymer kan skapa förvirring hos översättaren. Översättaren kommer inte att utgå från att till exempel ”bildskärm” och ”monitor” innebär samma sak; om olika ord används kommer hen sannolikt att tolka det som att olika saker åsyftas.

Variation kan också bli dyrt. Översättare använder vanligen s.k. översättningsminnen som är en slags databas där översättningarna sparas på menings- eller paragrafnivå. När en ny text ska översättas analyseras den gentemot översättningsminnet, och det går att se hur många meningar som kan återvinnas, helt eller delvis. Matchningsgraderna brukar delas upp i nya ord (fullt pris), fuzzy-matchningar (lite billigare) och 100 %-matchningar (billigast). Översättaren lägger minimalt arbete på 100 %-matchningar, oftast behöver de bara granskas lite snabbt. Men om ett ord i meningen ersätts med en synonym blir meningen en fuzzy match, som är dyrare eftersom översättaren måste redigera texten. Detta innebär ingen stor kostnad om det gäller enstaka ord i en text som översätts till ett enda språk, däremot om ord frekvent har bytts ut i en text som ska översättas till 35 språk.

Var kortfattad och koncis

My very photogenic mother died in a freak accident (picnic, lightning) when I was three, and, save for a pocket of warmth in the darkest past, nothing of her subsists within the hollows and dells of memory, over which, if you can still stand my style (I am writing under observation), the sun of my infancy had set: surely, you all know those redolent remnants of day suspended, with the midges, about some hedge in bloom or suddenly entered and traversed by the rambler, at the bottom of a hill, in the summer dusk; a furry warmth, golden midges.

Vladimir Nabokov, ”Lolita”

En lång och komplicerad mening kan vara svår nog att förstå på originalspråk. Den lär dock vara ännu svårare att översätta. Korta och koncisa formuleringar är lättare att läsa och minimerar risken för missförstånd. Aktiv form och bestämda pronomen förbättrar förutsättningarna ytterligare.

Gullig nallebjörn
Gör rätt från början – förkortningen du tänker på kanske har flera betydelser?

Undvik förkortningar och akronymer

Undvik om möjligt förkortningar och akronymer, då det kan vara svårt för översättarna att förstå vad de står för. Till exempel har förkortningen ”TBC” 90 möjliga förklaringar på The Free dicitonary (även om här finns några tvivelaktiga förslag som ”Teddy Bear Cute”).

Om förkortningar och akronymer används i texten, skriv gärna ut dem första gången de nämns, eller skapa en lista över vad de står för.

Lämna utrymme för expansion av text

Olika språk kräver olika mycket utrymme. En engelsk text översatt till franska sväller ofta omkring 20 %, medan den kinesiska texten tar ca 25 % mindre plats. Det är viktigt att ha detta i åtanke när layouten skapas, för att se till att det finns marginaler i till exempel rubriker och textrutor.