Förenar beprövad byggnadskonst med modern teknik

Byggnadsfirman O.A. Tobiason renoverar, bygger om och bygger till och är specialister på fasader. Familjeföretaget har funnits i över 100 år, växer stadigt och arbetar aktivt med att vara en modern arbetsgivare i en annars ganska traditionell bransch. Företaget värdesätter genuint hantverkskunnande och hjälper till att bevara Göteborgs kulturarv.

Utmaningen

Idag är byggbranschen högaktuell och arbetslösheten nere på rekordlåga nivåer. Som följd har företagen svårt att rekrytera personal, och för O.A Tobiasson ligger utmaningen i att rekrytera branschens mest kunniga hantverkare.

Som företag med ambition att bli branschens mest moderna och nytänkande arbetsgivaren, har de stor potential. Men hur kommuniceras det ut på rätt sätt?

Lösningen

I jakten på att attrahera och behålla rätt personal, ville vi skapa en intern stolthet hos de anställda. Företag som lyckas bygga varumärket inifrån och ut är mer attraktiva på arbetsmarknaden, samtidigt som det ökar värdet i hela organisationen.

Bridget har gjort all design, utveckling och innehåll på O.A. Tobiasons nya webb som lanserades våren 2017. I arbetet med webben har vi gått på djupet och fotograferat och producerat texter för att berätta om de många spännande renoveringsprojekt man arbetar med. Inte sällan är det unik kulturhistoria som man är med att bevara. Att visa upp det viktiga arbete man utför är inte bara relevant för externa besökare, även inom företaget byggs stolthet och delas kunskap genom publik dokumentation.

Särskild vikt har lagts vid innehåll och utveckling kring rekrytering, det ska vara lätt för företaget att annonsera nya jobb och för sökande att visa sitt intresse.

Vi arbetar kontinuerligt med O.A Tobiason och hjälper dem att berätta om de många spännande projekt de jobbar med.

POV: En person tittar på www.tobiason.se i sin mobiltelefon, sittandes på en brygga.
O.A. Tobiasons nya hemsida