Vår kund O.A. Tobiason växer och ville ha vår hjälp att väcka intresse för tjänster som löneadministratör/ekonomiassistent och platschef/projektledare. Vi gjorde korta filmer som publicerades i byggnadsfirmans egna flöden och sponsrades på Facebook, Linkedin och Instagram.

Filmerna har temat ”fokus” och leker dels med tanken att man kan testa andra förmågor än synen som vid ett besök hos optikern, och dels att de här rollerna bara sina respektive ansvarsområden för ögonen.

Ansökningar togs in via Facebook, Linkedin och den karriär-/rekryteringssida vi byggt på www.tobiason.se/jobb. På sidan kan man även skicka in spontanansökningar och träffa sina framtida kollegor genom porträttexter och -bilder.