Briefen är ett viktigt verktyg när du ska starta upp ett nytt projekt tillsammans med din byrå. Den ger dig möjlighet att kommunicera vad du vill ha ut av projektet, men kan också hjälpa dig att spara både tid och pengar längre fram i processen. Här kommer fem tips på vad en bra brief bör innehålla.

1. Berätta det viktigaste om er

Om det är första gången ni jobbar tillsammans med byrån är det bra med en enkel beskrivning av företaget. Men även om samarbetet redan är påbörjat är det ett bra tillfälle att sätta på pränt det som annars kanske är outtalat eller oklart. Berätta vilka ni är, kort historia, vilket värde era produkter eller tjänster skapar. Om ni har en varumärkesplattform, grafisk manual eller liknande är det jättebra att redan i det här läget skicka till byrån för att hjälpa till i förståelsen av ert företag och era behov.

2. Uppdraget

Vad är det ni vill ha hjälp med? Beskriv bakgrund och syfte med uppdraget – varför vill ni göra projektet? Om det finns några specifika problem som behöver lösas, beskriv dem gärna först utan att samtidigt ge förslag på lösning. Det underlättar för byrån att komma fram till fler och bättre alternativ på lösningar.

3. Mål och mätbarhet

Beskriv vilka mål ni har och vilket resultat ni önskar uppnå, gärna så detaljerat som möjligt och med formuleringar som är mätbara. Konkreta exempel är: öka antalet följare på Linkedin från 1 200 till 5 000 eller att få 500 nya prenumeranter på nyhetsbrevet. Var tydliga med om ni också vill ha hjälp att formulera mätetal och -metoder.

4. Målgrupp och segmentering

Vilka vill ni prata med? Var tydliga med om det behöver göras ytterligare målgruppsanalyser, kanske ska ni nå en ny målgrupp denna gång? Ge all information ni har om de målgrupper ni definierat, inklusive tidigare insikter och lärdomar.

5. Budget och tidplan

Om det finns en budget för projektet, delge den med byrån redan i briefen. Då kan de, baserat på era förväntningar och förutsättningar, jobba utifrån rätt scope redan i offertstadiet. Tidplanen är också viktigt att komma överens om tidigt, när ska allt vara klart och finns det några viktiga delmål längs vägen? Är det annat som händer samtidigt, hos er eller i er bransch? Ju tidigare uppdraget hamnar hos byrån desto större möjlighet har de att ge projektet bästa möjliga förutsättningar.

 

Slutligen, att lägga tid på att skriva en genomtänkt och noggrann brief redan vid start av projektet kan ge stor effekt på både tid och pengar. Vi vet att det är mycket att tänka på, så tveka inte att höra av er om ni vill ha hjälp att formulera er brief, vi gör det gärna tillsammans med er.

Vi har satt ihop en briefmall för att göra det ännu enklare för dig.
Ladda ner vår mall